Lundbeckfonden skolarstipendier

Dansk Neurologisk Selskab har efter ansøgning hos Lundbeckfonden fået midler til finansiering af 10 årlige skolarstipendier på hver DKK 140.000. Der uddeles 5 stipendier to gange om året (der kan søges om et 6 eller 12 mdr.s stipendium).

Dansk Neurologisk Selskab påregner at uddele Lundbeckfondens skolarstipendier juni 2024 med opstart 2.sept. 2024. Ansøgningsfrist d. 9. juni.  

Ansøgningen sendes til: DNS, Lene Kristensen på adr.: lkr@dadl.dk 

Se Bestemmelser for Lundbeckfondens skolarstipendium – Neurologi og Ansøgningsskema.

Modtagere af Lundbeckfondens skolarstipendier, dec. 2023:

 • Leif Østergaard, Maria Hovmann Andresen, Gender Differences in Middle Cerebral Artery Remodelling in a Murine Model of Alzheimer’s Disease
 • Janne Kærgård Mortensen, Kasper Leth-Wahl, Extra-penumbral white matter integrity after ischaemic stroke and its relation to cognitive outcomes
 • Troels Staehelin Jensen, Pernille Bormlund Thomsen, Uncovering genetic variants linked with diabetic neuropathy among inuitis in Greenland
 • Steen Gregers Hasselbalch, Hannah Wandall, Biomarkører i tårevæske til diagnosticering af Alzheimers sygdom
 • Lars Pinborg, Anna Melchior, The importance of resting state functional MRI Networks in identifying the epileptogenic zone and seizure freedom post-epilepsy surgery: A 7 tesla MR study
 • Claus Z. Simonsen/Anne Marie Gøtke, Maela Jan-Kronborg, LATIES (late window thrombolysis in acute ischemic stroke) – a substudy with reasons of late arrival and the best technique to analyze perfusion imaging in late window patients

Modtagere af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2023:

 • Tobias Sejbæk, Trine Stubkjær, Christensen, PROACTIVE: PROognostic biomarkers And CogniTIVE impairment in multiple sclerosis patients
 • Jacob Rørbech Marstrand, Kristine Wichmann Madsen, Autonom dysfunktion ved cerebral hypoperfusion ved storkars okklusion
 • Lars H. Pinborg, Mathilde Ehnhuus Brøgger-Jensen, The Relevance of Sleep Electroencephalogram (EEG) at 12 Months Post-Epilepsy Surgery in Predicting Seizure Freedom and Informing Anti-seizure Medication Management
 • Steen Gregers Hasselbalch, Laura Storm Næsborg Andersen, Tauopati med klinisk Alzheimer-fænotype 
 • Claus Ziegler Simonsen, Katja Sofie Kläning, Infarkt størrelse og transportstrategi hos patienter med akutte blodpropper i hjernen

Modtagere af Lundbeckfondens skolarstipendier, december 2022:

 • Steen Gregers Hasselbalch, Nikolai Sulkjær, Lys-refleks pupillometri som lettilgængelig sygdomsmarkør ved Lewy body sygdom
 • David Gaist, Christian Mistegård Jørgensen, Short-term survival after intracerebral haemorrhage – a cohort study
 • Christina Kruuse, Katrine Sofie Helboe, Neurovascular Research Unit
 • Astrid Juhl Terkelsen, Stig Holt Bøgh, Overset neurogen autonom dysfunktion hos patienter med kendt ideiopatisk polyneuropati
 • John Vissing, Christine Lardo, Using carbon-13 magnetic resonance spectroscopy to assess glycogen levels in skeletal muscle of patients with Pompe Disease in response to enxyme replacement therapy
 • Morten Blaabjerg, Anne Mette Blok-Andersen, Human stem celle derived neurons as a diagnostic assay of autoimmune encephalitides

Modtagere af Lundbeckfondens skolarstipendier, august 2022:

 • Poul Jørgen Jennum, Jeppe Suusgaard Kjølhede, Glostrup Hospital, Obstructive sleep-apnea in new danish stroke cohort – risk factors and link to atrial fibrillation
 • Hanne Christensen, Oliver Iversen, Hvidovre-BBH, Trial: Toward precision medicine in young stroke: Is 7T-MRI a game-changer in cervical artery dissection? The CoBA7 stydy
 • Annemette Løkkegaard, Malene Halgren Mikkelsen, BBH-Frederiksberg Hosp., Deep Brain Stimulation in Parkinson’s disease. Aslepp or awake, a randomized controlled study
 • Hatice Tankisi, Ellen Myrskog, Aarhus Univesitetshospital, Understanding the impact of central pain sensitization on motor control at cortical and spinal levels
 • Jørgen Feldbæk Nielsen, Laura Westh Stenbro, Hammel Neurocenter, Pericranial Tenderness Score and Cervical Range ang Motion in Post-concussion Syndrome
 • Erik Lisbjerg Johnsen, Julius Bharathy Vadiveal, Aarhus Universitetshospital, Freezin of Gait in Danish patiens with Parkinson’s disease assessed with wearable accelerometer: a case-control, validation study

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, december 2021:

 • John Vissing, Ida Finsen Flensted, Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme Afsnit 8077, Rigshospitalet til projektet: Repeated Bout Effect in Becker Muscular Dystrophy
 • Astrid Terkelsen, Emil Peters, Neurologisk afd., Århus Universitetshospital til projektet: Detection of neurogenic autonomic dysfunction in Multiple Myeloma patients with AL amyloidosis using simple screening tests 
 • Lars Hageman Pinborg, Camilla Mingzi Cao Xu, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet til projektet: Can psychiatric symptoms and cognitive disturbances in newly diagnosed epilepsy patiens serve as clinical markers for future treatment response?
 • Gitte Moos Knudsen, Anders Buch-Larsen, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet  til projektet:Brief exposure therapy for patients with MRI-related claustrophobia
 • Hartwig Roman Siebner, Anders Elkjær Lund, Neurologisk afdeling, BBH til projektet: ”Finger printing” af noradrenerg dysfunktion i Parkinson sygdom med ultra høj-felt (7 tesla) MR-skanning – fra strukturforandringer til aktivitetsforandringer og kliniske symptomer 
 • Mette Møller Handrup, Caroline Bækmann Jeppesen, Center for Sjældne Sygdomme, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital til projektet: Examination of the function and dysfunction of the autonomic nervous system in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis type 3 in a home-setup
 • Claus Z. Simonsen til projektet: PFO relateret stroke sker om morgenen. En opgørelse fra Dansk Stroke center Register 
 • Grethe Andersen, Katrine Zachariassen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Predicting Post Stroke Cognitive Impairment 
 • Henrik Winther Schytz, Zainab Rissan, Dansk Hovedpinecenter til projektet: Anvendelse af perimetri og fundusskopi hos patienter under udrening for idiopatisk intrakraniel hypertension ved Dansk hovedpinecenter

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2021:

 • Rigmor Højland Jensen, Katrine Svart, Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet-Glostrup til projektet: Neurodegenerative Biomarkers in Ideopathic Intracranial Hypertension
 • Nanna Witting, Kasper Holst Axelsen, Copenhagen Neuromuscular Center til projektet: Fænotype og forekomst af sero-negative versus sero-positive patienter med myastenia gravis
 • Morten Blaabjerg, Andrea Gestdottir, Neurologisk afd. N, Odense Universitetshospital til projektet: Long-term cognitive and socio-economic outcomes in Autoimmune Encephalitis patients in Denmark
 • Christoph Patrick Beier, Josefine Møller Jeppesen, Neurologisk afd. N, Odense Universitetshospital til projektet: Verbal fluency as marker for treatment response and severity of ideopathic/genetic generalized epilepsies

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, december 2020:

 • John Vissing, Jonas Jalili Pedersen, Rigshospitalet, til projektet: Using MRI to Assess Muscle Abnormalities in Patients with Non-Dystrophic Myotonia
 • Daniel Kondziella, Simon S. Albrechtsen, Rigshospitalet, til projektet: Arterial spin labeling MRI to assess consciousness in acute brain injury: A proof-of-principle study
 • Morten Blaabjerg, Jon Habo, SDU, til projektet: Regulation of dopamine receptors in Autoimmune Encephalitis
 • Astrid Juhl Terkelsen, Mathilde Thrysøe Jespersen, Aarhus Universitetshospital, til projektet: Association mellem B12 mangel og biokemiske inflammatoriske markører og neuropati hos unge med type 1 diabetes
 • Henrik Winther Schytz, Astrid Olesen, Rigshospitalet – Glostrup, til projektet: Noncompliance with migraine therapeutic guidelines
 • Messoud Ashina, Zixuan Alice Zhuang, Rigshospitalet – Glostrup til projektet: Effekten af ivabradin på levcromakalim-induceret migræne
 • Christina Rostrup Kruuse, Viktor Frederik Idin Sørensen, Herlev – Gentofte Hospital til projektet: Betydningen af Type 2 Diabetes Mellitus og forandringer i hjernens hvide substans på udviklingen af kognitiv svækkelse efter blødning eller blodprop i hjernen
 • Tobias Sejbæk, Hamza Mahmood Bajwa, Syddansk Universitet til projektet: EXIT20 COVID-19: Extended interval of anti-CD20 therapy and clinical outcomes in multiple sclerosis during COVID-19

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2020:

 • Steen Gregers Hasselbalch, Julia Gusatovic, Rigshospitalet, til projektet: Mikrostrukturelle ændringer i hjernens hvide substans hos patienter med Alzheimers sygdom eller fysisk træning
 • Rigmor Højland Jensen, Adam Sebastian Pedersen, Dansk Hovedpinecenter, til projektet: Can we use CYP3A-activity in the management of Cluster Headache?
 • Stephan Bramow, Betül Okutan, Rigshospitalet, til projektet: Demyelinisering og peri-vaskulær inflammation ved de progressive stadier af multipel sklerose
 • John Vissing, Sofie Vinther Skriver, Rigshospitalet, til projektet: A randomized clinical trial, investigating the effect of a 10-week, home-based moderate intensity training program on oxidative capacity and hemodynamics in patiens with truncating genetic variants in titin
 • Lars H. Pinborg, Philip Fink-Jensen, Rigshospitalet, til projektet: Morphometric changes in the brains of epilepsy surgery patients: a nem understanding of comorbidity in epilepsy?
 • Messoud Ashina, fatima Azzahra Elbahi, Dansk Hovedpinecenter til projektet: De hæmodynamiske effekter af CGRP og PACAP38 efter glibenclamide hos raske forsøgspersoner

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, december 2019:

 • Henning Andersen, Helle Al-Hakem, Aarhus Universitetshospital, til projektet: Cerebrospinal Fluid Analysis in Guillain-Barré Syndrome
 • David Gaist, Daniel Rudolph, Odense Universitetshospital, til projektet: Statin use and risk of intracerebral haemorrhage
 • Gitte M. Knudsen, Tobias Fjeld, Rigshospitalet, til projektet: Antidepressive effects of psilocybin in patients with chronic cluster headache
 • Astrid Juhl Terkelsen, Andreas Krathus Andersen, Aarhus Universitetshospital, til projektet: Fænotypisk karakteristik af arvelig nerve- og hjerteamyloidose i Danmark
 • Finn Sellebjerg, Stefan Cobanovic, Rigshospitalet, til projektet: Sensitive biomarkører for inflammation ved autoimmun encefalitis
 • Lars Bendtsen, Navid Noory, Rigshospitalet / Glostrup, til projektet: Clinical characteristics, neuroanatomical findings and efficacy of medical and surgical treatment of trigeminal neuralgia attributed to multiple sclerosis– a systematic prospective study of consecutive patients
 • Messoud Ashina, Hande Coskun, Rigshospitalet / Glostrup, til projektet De hæmodynamiske effekter af CGRP og PACAP38 efter glibenclamide hos raske forsøgspersoner

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2019:

 • Grethe Andersen, Maria Kjølhede Sørensen, Aarhus Universitetshospital, til projektet: Effekten af afklemning af blodforsyning til armen (konditionering) ved akut blodprop i hjernen målt ved hjælp af blodmarkører
 • Messoud Ashina, Rachid Bojazar, Dansk Hovedpinecenter, til projektet: The effect of anti-calcitonin gene-related peptide receptor monoclonal antibodies on the migraine inducing properties of pharmacological triggers in migraine patients
 • Rigmor Højland Jensen, Kübra Kilic, Dansk Hovedpinecenter, til projektet: A Decade of Idiopathic Intracranial Hypertension – a Population-Based Chart-Review
 • Gitte Moos Knudsen, Tina Segerberg, Rigshospitalet, til projektet: Pharmacological effects on cognitive flexibility in the human brain
 • Lars Hageman Pinborg, Ane Gregusson Kloster, Rigshospitalet, til projektet: Computer based identification of morphometric abnormalities in patiens before operation in the temporal lobe: a possibly quantum leap in the epilepsy surgery evaluation?
 • Daniel Kondziella, Marwan Othman, Rigshospitalet, til projektet: Automated pupillometry to uncover preserved consciousness in patients with brain injury

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, januar 2019:

 • Steen Gregers Hasselbalch, Helena Sophia Gleerup Fornitz, Rigshospitalet, til projektet: Biomarkører i spyt til diagnosticering af Alzheimers sygdom
 • John Vissing, Karoline Lolk Revsbech, Rigshospitalet, til projektet:  MR i patienter med limb girdle muskeldystrofi type 2I
 • Messoud Ashina, Mette Kristine Mørch-Rasmussen, Rigshospitalet – Glostrup, til projektet:  Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) induced headache and changes in cerebral hemodynamics in healthy volunteers
 • Olaf B. Paulson, Martin Christian Emanuel Prener, Rigshopitalet, til projektet: Hjerneskade efter hjertestop undersøgt med magnetisk resonans af ultrahøj feltstyrke, 7 Tesla – En pilotundersøgelse
 • Astrid Juhl Terkelsen,  Linda Elise Østergaard Eriksen, Århus Universitetshospital, til projektet: Rygmarvsstimulation til behandling af Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS)
 • Melinda Magyari, Mads Andersen, Rigshospitalet, til projektet: Epidemiology and treatment og late-onset multiple Sclerosis
 • Christina Rostrup Kruuse, Line Knoop Fuglsang Hansen, Herlev Hospital, til projektet: The effect of non-invasive RIC on cerebral blood flow velocity in stroke patients

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2018:

 • Flemming Winther Bach, Daniel Sørensen, Aarhus Universitetshospital, til projektet:  Exploring mechanisms of migraine using a novel transcranial magnetic stimulation (TMS9 method – threshold tracking TMS (TT-TMS)
 • Anne Sabers, Anna-Sofia Lindh, Rigshospitalet, til projektet:  Effect on non-invasive vagus nerve stinulation on interrictal epileptiform activity evaluated by intercraniel quantitative EEG recording
 • Rigmor Højland Jensen, Charlotte Havelund Nykjær, Rigshopitalet – Glostrup, til projektet:  Effects of psilocybin on chronic Cluster headace: An openlabel clinical trial
 • Messoud Ashina, Ditte Georgina Zhang, Rigshopitalet – Glostrup, til projektet: Investigation of vascular hyperreactivity in migraine and rosacea patients using experimental models
 • Morten Blaabjerg, Gudrún Gunnarsdóttir, Odense Universitetshospital – til projektet: Basalganglie-antistoffer: Klinisk betydning hos børn og voksne
 • Lars H. Pinborg, Freja Johanne K. Jespersen, Rigshospitalet til projektet: Imaging of microglia activation in MS befor and after high efficacy treatment with ocrelizumab
 • Annemette Løkkegaard, Mohamed El Haddouchi, Bispebjerg Hospital, til projektet: Behavioural profiling of disease-related cognitive and motor impairment with focus on dopaminergic effects in Parkinsons´s disease and potential correlation to biomarkers
 • Nanna Witting, Jesper Helbo Storgaard, Rigshospitalet, til projektet: Ketonas as treatment option in McArdle disease

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, december 2017:

 • Hanne Krarup Christensen, Josefine Grundtvig, Bispebjerg Hospital, til projektet:  The Capital Region Anticoagulation-related intracerebral haemorrhage study – A multicenter cohort study
 • Gitte Moos Knudsen, Sara Marie Larsen, Rigshospitalet, til projektet:  Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans
 • John Vissing, Tahmina Khawajazada, Copenhagen Neuromuscular Center, til projektet –  Udvikling af diagnostiske screeningstest til personer med mitokondriesygdom
 • Jette Frederiksen, Terese Kansing, Rigshospitalet Glostrup, til projektet:  Aldersrelaterede forandringer for Multipel Sclerose (dissemineret sclerose): Betydning for patofysiologi og prognose og behandling af ældre sclerosepatienter
 • Morten Blaabjerg, Abdullahi Muhamed, Odense Universitetshospital, til projektet: Autoantistoffer med paranodale proteiner i kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
 • Troels Wienecke, Basit Chaudhry, Sjællands Universitetshospital – til projektet: Proxymal atrial fibrillation detection in ischemic stroke – Comparing two semi-automatic analytical methods
 • Jes Olesen, Helene Rønde Bjerg, Dansk Hovedpine Center, Glostrup til projektet: Towards a pragmatic human model for migraine drug testing: Cilostazol in MO patients

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2017:

 • Jakob Christensen, Christine Aarenstrup Daugaard,  Århus Universitetshospital, til projektet: Prenatal Valproate exposure and risk of mental retardation in the offspring.
 • Olaf B Paulson, Nizar Hamrouni, Rigshospitalet til projektet: Neurological diseases diagnosed using MR at 3 and 7 Tesla – Focus on brain tumors.
 • Steen Gregers Hasselbalch, Nadia Dyremose, Rigshospitalet, til projektet: The significance of vascular burden on progression in a spectrum of Alzheimer’s and Vascular dementia using manual and automatic rating.
 • Søren Bak, Sofie Sander Høgedal, Odense universitetshospital, til projektet: STACY _ STroke And CYtokines.
 • Annemette Løkkegaard, Aske Nicolai Høck, Bispebjerg hospital, til projektet: Et randomiseret dobbelt-blindt cross-over studie af Dyb hjerne Stimulationsbehandling hos patienter med dystoni. En langtidsopfølgning af stimulation i STN eller Pallidum.

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, december 2016:

 • Prof. Jes Olesen, Rigshospitalet til projektet: Co-morbiditet i familiær migræne: Co-segregering med depression, cerebral apopleksi og epilepsi i familier med mendelsk-lignende tilfælde af migræne.
 • Prof. Steen G. Hasselbalch, Rigshospitalet til projektet: Cerebrospinal fluid markers to differentiate vascular dementia from normal pressure hydrocephalus.
 • Prof. Søren H. Sindrup, Odense Universitetshospital til projektet: Etiology of small fiber neuropathy and other chronic neruopathies: can a standardized work-up provide new insights?
 • Prof. Grethe Andersen, Århus Universitetshospital til projektet: Patent Foramen Ovale closure vs medical therapy as secondary prophylaxis among young cryptogenic stroke patients.

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, august 2016:

 • Prof. John Vissing, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet til projektet: Kraft i lægmuskulaturen i patienter med mitokondiesygdomme.
 • Prof. Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet til projektet: Changes in the brain’s reward Circuit and in body mass index following intervention with selective serotonin reuptake inhibitors.
 • Klinisk Prof. Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup til projektet: Anvendelse af 3D fotos som diagnostik markør ved Hortons Hovedpine.
 • Overlæge, Ph.d. Jakob Christensen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Infections and epilepsy.
 • Forskningslektor, overlæge, Ph.d. Morten Blaabjerg, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital til projektet: Validering af fatigue skalaer og undersøgelse af fatigue efter anti-LGI1-encefalitis.

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, januar 2016:

 • Prof. Grethe Andersen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Serotonin og stroke – link mellem serotonintransporteren og følger efter stroke bedømt på kognition og depressive symptomer
 • Prof.Steen Hasselbalch,Neurologisk afdeling, Rigshospitalet til projektet: Quantitative measurements of motor signs in neurodegenerative diseases: a proof-of-concept study
 • Prof. Messoud Ashina, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet-Glostrup til projektet: Elastografi og palpation af perikranielle muskler før og efter amitriptylinbehandling ved kronisk spændingshovedpine
 • Overlæge Christina Kruuse, Neurologisk afd., Herlev Hospital til projektet: Effekt af glukagon-like peptid (GLP-1) baseret sukkersygemedicin ved slagtilfælde
 • Overlæge Jakob Christensen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Accidental death in persons with epilepsy

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, juni 2015:

 • Henning Andersen, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital, med projektet: sCD163 & CD19 as a candidate biomarker in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP)
 • Rigmor Jensen, Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup, med projektet: Papilledema in a rat model of increased intracranial pressure: A method study
 • Jakob Blicher, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, med projektet:  Kortikal GABA aktivitet ved posttraumatisk hovedpine og migræne med aura; et MR spektroskopi studie
 • Jes Olesen, Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup, med projektet: Identification of novel drug targets by transcriptomic and biochemical analysis during a migraine attack in humans
 • Jakob Christensen, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital, med projektet: Kognitive problemer hos børn, som har været udsat for antiepileptisk medicin under graviditeten eller under opvæksten

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, januar 2015:

 • Henning Andersen, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital, med projektet:
  Gastrointestinal transit time in patients with severe acquired brain injury
 • Hatice Tankisi, Klinisk Neurofysiologisk afd., Århus Universitetshosp., med projektet:
  Oxaliplatin-induced neurotoxicity: Axonal excitability changes in relation to neuropathic pain
 •  Søren Sindrup, Neurologisk afd. Odense Universitetshospital, med projektet:
  Fibromyalgia: towards less-invasive and less-expensive diagnosis of underlying small-fibre polyneuropathy
 • Lars Pinborg,, Neurologisk afd. Rigshospitalet, med projektet:
  Automatisk detektion af strukturelle forandringer hos raske mennesker og patienter opereret for epilepsi i perioden 2011-2014
 • Troels Wienecke, Neurologisk afd. Roskilde Sygehus, med projektet:
  Neuromuskulær Elektrisk Stimulation (NMES), motorisk funktion og neuronal plasticitet efter iskæmisk apopleksi

Modtagerne af Lundbeckfondens skolarstipendier, September 2014:

 • Astrid Juel Terkelsen, Neurologisk afd., Århus Universitetshosp., med projektet:
  Standardisering af metoder til diagnosticering af småfiberneuropati
 • Gitte Moos Knudsen, Neurobiol. Forskningsenhed, neurol. Klinik, Rigshospitalet, med projektet:
  Association between 5-HT-18 receptor binding, aggression and sex hormon elevels
 • John Vissing, Neuromuskulær forskn.enhed Rigshospitalet, med projektet:
  Translationel medicinsk behandling af muskeldystrofier med vækstfaktorer.
 • Messoud Ashina, Dansk Hovedpinecenter, neuro.afd.N,   Glostrup Hospital, med projektet:
  Virkning af histamin H1 receptor antagonist, clemastin, på PACAP38´s hovedpineudlæsende egenskaber hos migrænepatienter.
 • Morten Blaabjerg, Neuro.afd. OUH, Neurobiol.forskning, SDU, med projektet:
  Synaptisk plasticitet og neurogenese ved autoimmun encefalit.

Opdateret 18.04.2023 af Lene Kristensen