Delkursusledere på A-kurser

Delkursusledelse af kurset ”Anfaldsfænomener og søvn”
Overlæge, klinisk lektor Marianne Mikkelsen, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde & Overlæge, dr. med. Martin Fabricius, Neurofysiologisk klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej.

Delkursusledelse af kurset ”Bevægeforstyrrelser 1”
Kristian Winge, Forskningslektor, Overlæge, Ph.d, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Delkursusledelse af kurset ”Bevægeforstyrrelser 2”
Overlæge, Ph.d. Lena Hjermind, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej & Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, København.

Delkursusledelse af kurset ” cerebrovaskulære sygdomme”
Niels Hjort, overlæge, klinisk lektor, PhD & Claus Z Simonsen, overlæge, klinisk lektor, PhD, Neurologisk afdeling, Århus Universitets Hospital.

Delkursusledelse af kurset ”Demens og neuropsykologi”
Steen Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej.

Delkursusledelse af kurset ”Neuroinflammation”
Overlæge Morten Blaabjerg, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde & Overlæge Helle Hvilsted Nielsen, Neurologisk afdeling, OUH

Delkursusledelse af kurset ”Klinisk neurologi 1”
Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde & Steffen Birk, Ledende overlæge, Epilepsi hospitalet Filadelfia

Delkursusledelse af kurset ”Klinisk neurologi 2”
Overlæge Daniel Kondziella, Neurologisk klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej.

Delkursusledelse af kurset ”Neuromuskulære sygdomme 1 +2”
Overlæge, professor, dr. med. Henning Andersen Århus Universitets Hospital & overlæge, dr. med. Clarissa Crone, Neurofysiologisk klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej.

Delkursusledelse af kurset ”Hovedpine”
Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med., klinisk lektor, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup.

Delkursusledelse af kurset ”Neurorehabilitering”
Professor, overlæge dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.

Delkursusledelse af kurset ”Social neurologi”
Lise Korbo, Ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Delkursusledelse af kurset ”Neuroonkologi”
Morten Blaabjerg, overlæge, forskningslektor, PhD & Preben Borring Andersen, overlæge, Neurologisk afdeling; Sjællands universitets Hospital, Roskilde

Delkursusledelse af kurset ”Rygsygdomme og smerter”
Ubesat.

Listen udfærdiget af Helle Thagesen 17.08.2016