Danske Nervelægers Organisation

DNO eller Danske Nervelægers Organisation indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS) formålet med foreningen er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. Alle med tilladelse til at betegne sig speciallæge i neuromedicin/neurologi eller klinisk neurofysiologi og som er medlemmer af Lægeforeningen kan optages i foreningen.

Der er generalforsamling d.20.januar 2018.

Kontakt/formand: Stephen Wørlich Pedersen, Neurologpraksis Frederiksberg, stephen.w.pedersen”snabel-a”gmail.com