Dansk Epilepsi Selskab

Dansk Epilepsi Selskabs (DES) bestyrelse består af 7 medlemmer der vælges for 2 år af gangen på den årlige Generalforsamling (der henvises til DES hjemmeside).

Selskabet arrangerer 2 årlige videnskabelige møder, overskud herfra uddeles som legater til yngre forskere.

Dansk Epilepsi Selskab arbejder for:

  • at facilitere uddannelse i epileptologi – for eksempel i form af afholdelse af videnskabelige møder, nationale og internationale kurser, formidling af viden og evidens via hjemmesiden. Overskud i DES kan gå til kongresdeltagelse (for medlemmer).
  • at facilitere rekruttering af læger og forskere til epileptologi.
  • at stimulere til epileptologisk forskning – for eksempel ved annoncering af lokale foredragskonkurrencer på foreningens hjemmeside, etablere og vedligeholde forskningskreds.
  • at samarbejde med Epilepsiforeningen.
  • at være garant for udvikling og kvalitet.
  • aktivt at forholde sig til etiske spørgsmål – bl.a. i forhold til samarbejdet med medicinalindustrien.