Delegat til WFN

Generalforsamlingen vælger en delegat og en suppleant til World Federation of Neurology’s Council of Delegates. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

  • Faisal Mohammad Amin (2023)
  • Christina Rostrup Kruuse, suppleant (2023)

opdateret 29.03.2023