Dansk selskab for NeuroRehabilitering

Dansk Selskab for NeuroRehabilitering blev etableret i 2005 som et tværfagligt selskab med henblik på fagligt at udvikle neurorehabiliteringen af patienter med en hjerneskade.

Hjemmeside: www.neurorehabilitering.dk