Dansk Hovedpineselskab

Dansk Hovedpine Selskab blev grundlagt i 1969 af aktive danske hovedpineforskere og er vokset støt igennem årene. Selskabet er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at skabe et forum for udveksling af nye forskningsresultater og erfaringer vedrørende hovedpine. Selskabet ønsker at fremme viden om hovedpine blandt danske læger, andre beskæftiget i sundhedssektoren og i almenheden. Selskabets formål opnås gennem møder, symposier, konferencer, debatter og kurser vedrørende hovedpine. Selskabet har i 2010 lavet et nationalt referenceprogram for hovedpine og ansigtssmerter, der kan downloades på selskabets hjemmeside.

Dansk Hovedpine Selskab er medlem af International Headache Society og European Headache Federation. Antal medlemmer i alt 79.

Formand 
Overlæge, dr.med., ph.d. Messoud Ashina

Kasserer 
Overlæge, klinikchef, ph.d. Helge Kasch

Medlemmer 
Speciallæge Unni Elmer Jeppesen
Kursusreservelæge, ph.d. Henrik Winther Schytz
Reservelæge Signe Bruun Munksgaard