Dansk selskab for trombose og hæmostase

DSTH er et tværfagligt selskab med repræsentanter fra de fleste kirurgiske og medicinske selskaber, der arbejder for at øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme. DSTH er i hastig vækst og har mere end 550 aktive medlemmer fra hele landet.

Blodfortyndende behandling bliver mere og mere kompleks disse år. Håndteringen af nødvendige pauser i behandlingen, f.eks. i forbindelse med biopsi og operationer, kan være vanskelige at planlægge. Over 500.000 danskere er i blodfortyndende behandling.

På vores hjemmeside, www.dsth.dk, er en online bridging applikation med vejledning i pausering af blodfortyndende behandling, f.eks. under operation.