Delegerede til UEMS

Udpeget af DNS:
Anne-Mette Hejl, Bispebjerg (2023)
Delegat skal være speciallæge. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

Udpeget af DNS på vegne af Danske Nervelægers Organisation:
Annett Petersen, Praktiserende neurolog, Esbjerg