Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer

YNNN

– er dannet som en fraktion af Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) og Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi (DSKN).

Foreningens formål er at være forum for faglige, fagpolitiske og sociale aktiviteter for læger under videreuddannelse. Dette gøres bl.a. ved: At stå for en systematiseret informationsvirksomhed, information på internettet (A-kursus tilmelding, notelagring mm.), aftenmøder og ikke mindst vores workshops, som er initierede af Bo Biering-Sørensen (tidligere formand) og iværksat af bestyrelsesmedlemmer Stine Knudsen og Anne Katrine Andreasen som primus motorer.

Årligt i januar afholdes internat, hvor vi sætter en ære i at finde emner og oplægsholdere, der gør, at der er interesse fra hele landet og fra alle tre specialer. Vi er meget stolte af, at der fortsat er en stor søgning til disse arrangementer, og vi er taknemmelige for, at oplægsholderne orker at lægge det kæmpe arbejde, som de gør. Alle er velkomne til internatet-  også speciallæger. Nogle af temaerne for internatet: Neuroofthalmologi, neuroradiologi og funktionel neuroanatomi.

Gå til YNNNs hjemmeside