Sekretariaterne for lægelig videreuddannelse

Videreuddannelsen er samlet i tre regioner: Region Nord, Region Syd og Region Øst:

REGION NORD

 

REGION SYD

 

REGION ØST

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Øst
Ledreborg Allé 40, st.
2820 Gentofte
Tlf. 38 66 99 30
e-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk
www.laegeuddannelsen.dk
Sekretariatschef Lise Møller