Ved ansøgning til hoveduddannelsen

Hoveduddannelsesstillingerne opslås 2 gange årligt på sundhedsjob.dk.

I Nord er der 9 H-forløb i 2021. Det øges til 10 H-forløb fra 2022

I Syd er der 7 H-forløb i 2021. Det øges til 8 forløb fra 2022.

I Øst er der 11 H-forløb i 2021. Det øges til 12 forløb i 2022 og 13 forløb i 2023

Ansøgningen skal udformes ud fra de 7 lægeroller. Som supplement til den elektroniske ansøgning ønskes vedhæftet et struktureret CV – læs mere her

Læs her om de 7 lægeroller på læger.dk

Se den faglige profil (beskrivelse af de kriterier, som anvendes i udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale og ansættelse i hoveduddannelsen i neurologi.)

Udvalgte ansøgere inviteres til ansættelsessamtale og nedenstående interviewguide anvendes.

Interviewguide til ansættelsessamtale til H-stillinger