Dansk Selskab for ALS

Selskabets formål er følgende:
  • at fremme forskningen inden for alle aspekter af Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS),
  • at skabe et forum for udveksling af nye forskningsresultater og erfaringer vedrørende ALS,
  • at fremme viden om ALS blandt danske læger, andre beskæftiget i Sundhedssektoren og i almenheden,
  • at fremme en videnskabelig og etisk holdning i behandlingen af ALS,
  • at tilskynde til at afholde møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedrørende ALS.
Disse formål søges bl.a. fremmet ved følgende tiltag:
  • at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med ALS-forskning via selskabets bestyrelse,
  • at afholde videnskabelige møder,
  • at invitere og yde økonomisk støtte til foredragsholder ved årsmøde.
Gå til selskabets hjemmeside www.danskselskabforals.dk