Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi

Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi (www.dskn.dk) er specialeselskab for Klinisk Neurofysiologi. Selskabets formål er at fremme kendskabet til teoretisk og klinisk neurofysiologi. Selskabet er under navnet “The Danish Society of Clinical Neurophysiology” medlem af “The International Federation of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology” (IFCN). Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets medlemmer en delegeret til den internationale federation (IFCN). Selskabet har repræsentanter siddende i bestyrelserne i Dansk Neurologisk Selskab og Danske Nervelægers Organisation.

Som personlige medlemmer kan optages danske læger og andre, der ved uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for klinisk neurofysiologi. Som medlemmer kan endvidere optages firmaer. Anmodning om optagelse i selskabet sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Klinisk neurofysiologi var indtil 1982 et selvstændigt speciale og fra 1982 til 2003 et grenspeciale til neurologi. Siden 2003 har Klinisk Neurofysiologi været lagt sammen med neurologi til et fælles speciale med en kort basisuddannelse i neurofysiologi indenfor speciallægeuddannelsen i neurologi. Kompetence til selvstændig varetagelse af klinisk neurofysiologiske undersøgelser kan erhverves i en 2½-årig fagområdeuddannelse, som kan tages efter den neurologiske speciallægeuddannelse.

Uddannelse:

Introduktionsstillinger med ½ års klinisk neurofysiologi og ½ års neurologi findes på Rigshospitalet, Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital. Disse stillinger giver kompetence til at søge neurologiske hoveduddannelsesstillinger på lige fod med 1-årige introduktionsstillinger i neurologi.

Uddannelse til varetagelse af selvstændig neurofysiologisk funktion sker i en fagområdeuddannelse, som er en 2½-årig overbygning til speciallægeuddannelsen i neurologi. Målet med fagområdeuddannelsen i klinisk neurofysiologi er at tilegne sig kompetence til selvstændigt at varetage neurofysiologisk diagnostik. Fagområdeuddannelsen er forankret på en afdeling, og 6-12 måneder af uddannelsen kan lægges på en anden neurofysiologisk afdeling.