Dansk Selskab for Apoplexi

Selskabets formål er:

  • at fremme forskningen indenfor alle aspekter af apopleksi
  • at skabe et forum for udveksling af forskningsresultater og erfaringer vedrørende apopleksi
  • at fremme viden om apopleksi blandt alle beskæftiget i sundhedssektoren og i almenheden
  • at fremme det tværfaglige samarbejde blandt alle, der beskæftiger sig med apopleksi
  • at yde sagkyndig rådgivning til sundhedsmyndigheder, administratorer og politikere i Danmark

Selskabets formål søges fremmet ved:

  • etablering af et forskningsudvalg med henblik på at sikre maksimal fundraising til styrkelse af forskningsmulighederne
  • afholdelse af møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedrørende apopleksi
  • etablering af eksempelvis redaktionsgruppe med henblik på at udgive tidsskrift og åbne hjemmeside
  • samarbejde med medicinalindustrien, producenter af hjælpemidler, undervisningsmaterialeforlag og andre omkring mødeaktiviteter, vidensudveksling m.v.

Som medlemmer kan optages læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuro-psykologer, talepædagoger samt andre fagpersoner med en relevant uddannelse, som gennem deres virksomhed kan medvirke til selskabets formål.

Gå til selskabets hjemmeside