Kurusledelsen for den teoretiske videreuddannelse

Varetager den praktiske afvikling af de teoretiske kurser i hoveduddannelsen (A-kurser). Se også www.ynnn.dk

Hovedkursusleder (ansat af sst, udpeget af DNS): Helle Thagesen, Neurologisk afdeling, Roskilde (2009)

opdateret 25. oktober 2022