Stroke Forum 2022

Dansk Stroke Center afholder Stroke Forum 2022 den 21. januar 2022 på Aarhus Universitetshospital.

Konferencedeltagelse inkl. forplejning er gratis! Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding og program