Nyhedsbrev december 2021

Kære DNS-medlem

Nu hvor julen nærmer sig og antallet af COVID smittede igen stiger voldsomt, vil vi gerne sende årets sidste Nyhedsbrev.

DNS Årsmøde 2022

Sæt endelig kryds i kalenderen til næste årsmøde og generalforsamling, der bliver afholdt den 11.-12. marts 2022. Vanen tro vil det foregå på Hotel Munkebjerg, og der er et spændende program både fagligt og socialt. Der vil være faglige foredrag med foredragsholdere fra Danmark, Norge og UK. Der vil som altid være en spændende professorforelæsning, og der vil være foredragskonkurrence for de unge forskere ligesom der igen i år vil være Neurobowl. Der vil naturligvis også være generalforsamling i løbet af årsmødet. Vi vil endvidere i løbet af årsmødet få taget et nyt billede af os allesammen!
HUSK allerede nu at få ønsket fri eller kursusdag til d. 11.3.2022.

Trial Nation Denmark

Vi har i DNS indgået en aftale med Trial Nation Denmark (TND) med det formål at forbedre kontakten mellem eksterne firmaer og alle vore neurologiske afdelinger når der skal udføres kliniske forsøg. Primært vil det dreje sig om, at medicinalfirmaer vil kunne kontakte TND, der så videreformidler forespørgsler og kommunikation til de neurologer, der netop sidder på et givet klinisk område.

I en tid hvor der kommer stadigt flere behandlinger i neurologien, vil denne nye aftale forhåbentlig kunne bidrage til at vi i Danmark får endnu flere behandlingsforsøg til landet. Dette vil være til glæde for vores patienter og samtidig forventeligt kunne stimulere vore egne kliniske forskningsmiljøer. https://trialnation.dk/

DNS hjemmeside

I bestyrelsen er vi gået i gang med en større modernisering af vores hjemmeside. Den nuværende hjemmeside har efterhånden nogle år på bagen, og vi har vurderet, at det vil være godt at få en ny, der modsvarer de aktuelle behov bedre. Vi håber at kunne lancere den nye hjemmeside senest i løbet af sommeren 2022 og vil naturligvis også gerne høre fra jer, hvis I har forslag til dette og anmodninger om informationer I synes der gerne skal forblive på hjemmesiden.

Glædelig jul og godt nytår ønskes af Bestyrelsen