Neurologiske patienter med særlig øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19

Efter rådgivning fra DNS, er der nu nævnt følgende neurologiske patienter i Sundhedsstyrelsens publikation om risikogrupper ved COVID 19.

Tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19

  • Apopleksi, særligt ved nylig apopleksi, svær funktionsnedsættelse eller komorbiditet.
  • Degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft (fx ALS, myasteni)
  • Kroniske neurologiske sygdomme, fx multipel sklerose, epilepsi og voksne med cerebral parese
  • Fremskreden demenssygdom, uanset baggrund for denne

Dette svarer til vaccinations gruppe 10.

En subgruppe af disse patienter har særlig øget risiko svarende til vaccinations gruppe 5.

Her er der tilføjet følgende kriterier:

Med udgangspunkt i patientgrupperne med neurologiske symptomer, som er nævnt i tabellen om personer med øget risiko, kan følgende tilføjes som kriterier for særligt sårbare patienter.

  • Patienter med neurologiske sygdomme med svært nedsat funktionsniveau, motorisk eller kognitivt.
  • Alle ny diagnosticerede patienter med apopleksi eller TCI, som kan vaccineres når deres almentilstand tillader det.