Ung forskerpris

Vi har i Dansk Neurologisk Selskab etableret en ny “Ung forskerpris”.

Prisen er etableret for at sætte yderligere fokus på klinisk neurologisk forskning i Danmark og for at fremme mulighederne for unge forskere i at præsentere deres forskning.

Prismodtageren vil få overrakt prisen ved DNS efterårsmøde d. 30. september 2022 og vil ved mødet holde et foredrag om sin forskning. Med prisen følger 10.000 kr.

Vi vil gerne bede om, at I sender indstillinger på kandidater til denne pris. Kriterierne for at indstille en kandidat er beskrevet nedenfor Indstillinger skal sendes til Lene Kristensen (lkr@dadl.dk) inden d. 27. juni 2022.

Læs mere