Nordisk Spastisitetskonferanse 14.-15. marts 2024

14.-15. mars inviterer Sunnaas til Nordisk spastisitetskonferanse på Scandic Holmenkollen Park i Oslo.

Vi skal presentere ulike typer for spastisitetsbehandling hos voksne og barn, ha gode diskusjoner og debatter om ulike behandlingstilbud til disse to gruppene, og diskutere forskjellene i klinisk praksis innen spastisitetsbehandling i ulike land.

  • Foreleserne vil være en god kombinasjon av internasjonale spesialister på spastisitetsproblematikk, og nordiske fagfolk med lang erfaring fra spastisitetsbehandling.
  • Vår målsetning er at konferansen skal bidra til et bedre klinisk- og forskningssamarbeid på tvers av landegrensene.
  • Målgruppe for konferansen er deg som jobber i multidisiplinært og/eller interdisiplinært team som inkluderer flere spesialister og yrkesgrupper som behandler spastisitet.

Program, påmelding, forelesere og mer om konferansen:

https://www.sunnaas.no/arrangementer/nordisk-spastisitetskonferanse/»

På forhånd takk

Med vennlig hilsen,

Gabriella Baker på veine av Jelena Simic
Gabriella Baker

Koordinator kurs og konferanse
Sykehusservice
Sunnaas sykehus HF
452 37 492 / gabriella.baker@sunnaas.no / www.sunnaas.no