Lancering af Vælg Klogt anbefalinger om unødvendige CT-scanninger i akutmodtagelser

Løsningsforslag (CT-scanning af maven)

Løsningsforslag (CT-scanning ved synkope)

Anbefaling (CT-scanning af maven)

Anbefaling (CT-scanning ved synkope)

Anbefalingerne er nu færdigudviklet og kan findes på vores hjemmeside her
Anbefalingerne er:

  • CT-scanning af maven ved mavesmerter
  • CT-scanning af hovedet ved synkope

Til hver anbefaling er der to dokumenter:

  • Anbefaling: et kort dokumenter, hvor man hurtigt kan få indblik i anbefalingen, rationalet og de tilhørende referencer. Dette dokument opdateres hvert tredje år.
  • Løsningsforslag: et mere fyldgørende dokument, der både indeholder baggrund for området, anbefalingen og dens rationale samt de udfordringer og løsningsforslag, som er kommet frem.

Til orientering vil anbefalingen om at undgå unødvendige CT-scanninger ved lette hovedtraumer blive lanceret til efteråret.

Med venlig hilsen
Vælg Klogt sekretariatet