Stillingsopslag nNBV redaktionsgruppe B

nNBV redaktionsgruppe B: autoimmune og inflammatoriske neurologiske sygdomme søger både yngre og senior medlemmer fra alle regioner

Posterne skal besættes af neurologer (afdelingslæge eller overlæge) eller kommende neurologer i HU. Alle med interesse kan søge.
Det er ønskeligt, men ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er du har lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet.

Alle med interesse kan søge. Det er ønskeligt men ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er du har lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet.
Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.
Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger.
Skriv en kort ansøgning inkl. CV til tobias.sejbaek@rsyd.dk senest 15.08.2024, men gerne før.
Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål.

Tobias Sejbæk
Consultant, phD, Clinical Associate Professor
Esbjerg Hospital, Neurologisk afdeling