Valgoplæg formandsposten

Valgoplæg formandsposten:
Line Lunde Larsen

Cheflæge, MPG. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.

Motivation for opstilling:

Jeg er speciallæge i neurologi siden 2014 og aktuelt ansat som cheflæge på Herlev-Gentofte hospital. Det har jeg været siden august 2018.

Jeg har tidligere været næstformand i Yngre neurologer og siden i DNS.

Min motivation for at opstille er at jeg mener neurologi er det vigtigste lægelige speciale og de neurologiske patienter de vigtigste patienter at udleve lægeløftet for. Det gælder forskningsmæssigt såvel som organisatorisk.

Dansk Neurologisk selskabs formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for de neurologiske fagområder i Danmark.

Det formål ønsker jeg at bidrage til at fremme ved at;

  • Bidrage til øget politisk og organisatorisk opmærksomhed på neurologien
  • Bidrage til at neurologisk forskning styrkes i kvalitet, omfang og omtale
  • Bidrage til styrket neurologisk speciallægeuddannelse

Nuværende og tidligere DNS bestyrelser har allerede gjort meget for at få neurologien på dagsorden i dansk sundhedspolitik. Det gælder både deltagelse i sundhedsdebat, lobby arbejde og profilering af neurologisk forskning. Det arbejde vil jeg gerne bidrage til at videreføre og styrke.

For at fremme neurofaglighed skal vi arbejde endnu mere med at skabe fokus på både forskning, kvalitetsarbejde og organisering indenfor neurologien. I DNS skal vi arbejde for at forbedre vores rekruttering til specialet i hele landet. Forankringen skal være i selskabets uddannelsesudvalg.

Jeg vil være glad og stolt af at fortsætte arbejdet med neurologiens ildsjæle og menneskelige kapaciteter hvis jeg vælges.