Valgoplæg Neurofys. Plads

Valgoplæg Neurofys. Plads:
Steffen Birk

Cheflæge, MPG, afd. for hjerne- og nerveundersøgelser, RH

Jeg har valgt at stille op til den neurofysiologiske post i DNS bestyrelse, en post jeg også har beklædt tidligere. Årsagen til at jeg ønsker at opstille nu er først og fremmest den kommende speciallægereform, hvor der lægges op til et større fokus på hovedfunktion og mindre fokus på subspecialisering i speciallægeuddannelsen. Denne tanke er jeg som udgangspunkt enig i, men jeg mener der er særlige forhold i neurologien, hvor subspecialerne er mange, og det bliver en udfordring at sikre at alle kommende neurologer har et basisniveau, der gør at de kommer til at kende til de vigtigste sygdomsbilleder og behandlingsmuligheder i alle hjørner af neurologien. Med min erfaring i uddannelsesområdet, herunder deltagelse i udformning i den nuværende målbeskrivelse, mener jeg at kunne bidrage her. Mit kandidatur er naturligvis også fremsat med tanke på hvilken rolle neurofysiologien skal have i den kommende uddannelse og tilrettelæggelsen af denne.