Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes sammen med DNS årsmøde.


Formand (2019)
:
val2013k
Lise Korbo,  Ledende overlæge, Neurologisk afdeling,
Bispebjerg Hospital

Medlem (2020):

Nanna Arngrim, læge, PhD, HU-læge Neurologisk afdeling, Roskilde Universitets Hospital


Medlem, repræsentant for dansk neurofysiologisk selskab (2020)
:
k..

Birger Johnsen, klinisk lektor, overlæge, ph.d.,  Neurofysiologisk afdeling, Århus universitetshospital

..Gry2Kasserer (2018):

..
Gry Tanum

Medlem (2019):

Tobias Sejbæk Mathiesen, 1. reservelæge, Neurologisk afdeling, Sydvest Jysk Sygehus

lise lethMedlem (2018):

Lise Leth Jeppesen


Charlotte Rath (440x640)Kristik revisor (2018):

Charlotte Rath, Ph.d.-studerende, Neurologisk afdeling, Roskilde Roskilde Universitets Hospital

Hvis du vil vide mere om bestyrelsesmedlemmernes interessekonflikter kan du læse her:

Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder

Fag- og sundhedspersoners økonomiske støtte fra virksomheder