Bestyrelsen

Henning Andersen

Formand (siden 2021) hennande@rm.dk

Ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Birger Johnsen

Repræsentant for Dansk Neurofysiologisk Selskab birgjohn@rm.dk

Uddannelsesansvarlig overlæge, Klinisk lektor, ph.d. Neurofysiologisk Klinik, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Anne-Mette Hejl

Næstformand (Siden 2022) anne-mette.hejl.01@regionh.dk

Overlæge, Neurologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg hospital

Sofie Jakobsson

Kasserer (siden 2021) sofiejakobsson123@gmail.com

HU-læge i neurologi - Hjerne og Nervekirurgi, Rigshospitalet

Henrik Boye Jensen

Medlem (siden 2022) Henrik.Boye.Jensen@rsyd.dk

Cheflæge, forskningslektor, Ph.d. Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus - Medlem af styregruppen for nNBV

Nanna Arngrim

Medlem (siden 2020) nanna.arngrim@gmail.com

Ph.d., HU læge, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Kritisk revisor