Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes sammen med DNS årsmøde.


Formand (2019)
:
val2013k
Lise Korbo,  Ledende overlæge, Neurologisk afdeling,
Bispebjerg Hospital

Medlemfma (2017):

Faisal Mohammad Amin, HU-læge/post-doc, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet


molilleMedlem, repræsentant for dansk neurofysiologisk selskab (2017)
:
k..

Marit Otto, Overlæge,  Neurofysiologisk afdeling, Århus universitetshospital

..Gry2Kasserer (2018):

..
Gry Tanum

Medlem (2019):

Tobias Sejbæk Mathiesen, 1. reservelæge, Neurologisk afdeling, Sydvest Jysk Sygehus

lise lethMedlem (2018):

Lise Leth Jeppesen


Charlotte Rath (440x640)Kristik revisor (2018):

Charlotte Rath, Ph.d.-studerende, Neurologisk afdeling, Roskilde sygehus

Hvis du vil vide mere om bestyrelsesmedlemmernes interessekonflikter kan du læse her:

Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder

Fag- og sundhedspersoners økonomiske støtte fra virksomheder