Ved ansøgning til hoveduddannelsen

Hoveduddannelsesstillingerne opslås 2 gange årligt på sundhedsjob.dk.
9 i uddannelsesregion nord, 7 i syd og 11 i øst.
Ansøgningen skal udformes ud fra de 7 lægeroller

Læs her om de 7 lægeroller på læger.dk

Se den faglige profil (beskrivelse af de kriterier, som anvendes i udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale og ansættelse i hoveduddannelsen i neurologi.)

Udvalgte ansøgere inviteres til ansættelsessamtale og nedenstående interviewguide anvendes.

Interviewguide til ansættelsessamtale til H-stillinger