Temadag: Børn og Unge som pårørende i Neurorehabiliteringen

Børn og unge er i en særlig sårbar situation, når en forælder eller søskende bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv. Desværre bliver børn og unge som pårørende ofte overset i sundhedsvæsenet. Videnscenter for Neurorehabilitering afholder derfor en temadag for fagprofessionelle, hvor sigtet er at øge vidensniveauet og dele erfaringer fra klinisk praksis.

På temadagen får deltagerne:

  • Viden om børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende til et familiemedlem med en skade på hjerne eller rygmarv.
  • Indsigt i hvordan fagprofessionelle kan inddrage pårørende børn og unge samt deres forældre i neurorehabiliteringen.
  • Indblik i den eksisterende evidensbaserede viden om behov, reaktioner og konsekvenser ift. til pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen.
  • Inspiration fra kommuner og regioner som i praksis har arbejdet med indsatser målrettet pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen​

Målgruppen er fagprofessionelle på hospitaler, i kommuner og private institutioner, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade.

Dato: 26-09-2022

Tidspunkt: Kl. 9:00 – 16:00

Sted: Rigshospitalet – Blegdamsvej, Auditorium 2

Tilmeldingsfrist: 19-09-2022

Pris: 850 kr.

Læs mere om temadagen og tilmelding​