Nyt redaktionsmedlem til nNBV’en

nNBV søger et nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Øst.
Posten skal besættes af kommende neurolog (dvs. reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge).

Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBV’s behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV’en hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.
Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.
Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger.

Skriv en kort ansøgning inkl. CV til nNBVpost@neuro.dk senest 01.11.2022, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål.

Mvh Claus Ziegler Simonsen